Probeersel

Welke idioot is nu in staat om 10 weblogs te onderhouden? Ik heb er inderdaad wat veel onder mijn hoede, en daarom is CSSGreut meer een try-out. Over een maand gaan we eens kijken wat de stand van zaken is en of we deze exercitie moeten voortzetten.

Tags:

Waarom een nieuw weblog?

Al bijna zes jaar blog ik op greut.nl, al bijna een jaar op open.info.nl. Waarom dan toch nog dit nieuwe blog? Greut.nl bestaat uit primaire berichten voor de gare geest en open.info.nl is bedoeld voor weldoordachte verkenningen op het raakvlak van techniek en design. Dit blog, CSSGreut, is een weerslag van de dingen waar ik mij beroepshalve mee bezig hou, en die op de andere twee blogs niet altijd even goed een plek kunnen vinden: HTML, CSS, JavaScript, semantiek, toegankelijkheid, structuur en chaos. Eigenlijk gewoon een plek om mijn gedachten te ordenen. Ik zie het als een schrift met persoonlijke aantekeningen die wellicht ook handig zijn voor de toevallige passant.

Tags: ,