Happy clog

Happy Clog laat weer van zich horen. Martin Reurings heeft een steen in de stille vijver gegooid om te achterhalen of er nog leven in de klomp zit: hij is de Google Group Happy Clog gestart.

Achter Happy Clog zit een aantal jonge (en een enkele iets minder jonge), ervaren en enthousiaste webontwikkelaars. Hun idee was het promoten van webstandaarden in Nederland, maar hun eerste acties leken voor de buitenstaander vooral neer te komen op het drinken van bier en het opscheppen daarover tegen hun Engelse brothers in crime.

Het meest vruchtbare idee kwam van Faruk, die – analoog aan @media – een Nederlandse front-end webconferentie wilde organiseren. Helaas is het daar nog niet van gekomen.

Een paar tips daarom voor een succesvolle Happy Clog:

  • Bijt je niet vast in procedures. Wat maakt het uit of happyclog.nl een wiki is? Is het per se nodig om van tevoren af te spreken om eens in de zoveel maanden bij elkaar te komen?
  • Probeer de groep open te houden voor buitenstaanders. Een ouwejongen-krentebroodsfeer kan potentieel geinteresseerden buiten de deur houden. En daar kunnen juist de mensen tussen zitten die je wilt overtuigen.
  • Wees niet bang de dialoog aan te gaan met de grote internetbureaus in Nederland. Daar zitten immers de jongens (en meisjes) die de meeste Nederlandse sites bouwen, met niet altijd even bewonderenswaardige uitgangspunten als het om client-side code gaat.
  • Het idee van een conferentie blijft aantrekkelijk. Ik zou echter niet puur op eigen houtje opereren. Kennis van webstandaarden is één, maar voor het organiseren van een conferentie moet je ook uit een ander vaatje kunnen tappen. Jullie zijn niet de enigen in Nederland die het belang van webstandaarden onderkennen. Is het mogelijk om hulp te verkrijgen van bijvoorbeeld Accessibility of een ministerie? Ook zou ik me voor kunnen stellen dat een groot internetbedrijf graag zijn naam verbindt aan een dergelijk initiatief. En wellicht is het mogelijk om als subonderdeel onder een bestaande conferentie te opereren?

Tags: ,