Delta Lloyd

Twee weken geleden is de nieuwe website van Delta Lloyd live gegaan. Een voor mij belangwekkende gebeurtenis, aangezien alle client-side code van mijn hand is. Delta Lloyd was een prettige klant om mee samen te werken, omdat ze op alle fronten hoge eisen stelden aan de website. Zo moest de site voldoen aan prioriteit 1 van de W3C richtlijnen en was SEO een belangrijk uitgangspunt.

Mijn HTML-templates valideren altijd als XHTML 1.0 Strict en het is goed om te zien dat – na door de mangel van een CMS gehaald te zijn – het meeste nog overeind staat op de livesite. Er waren wat omgevingsvariabelen die bepaalde zaken (met name formulieren) wat lastiger maakten. Tevens was het jammer dat het visueel design nog aan veranderingen onderhevig was, terwijl ik al lang met de HTML bezig was. De code is inmiddels bijna een jaar oud, en bepaalde zaken zou ik nu zeker anders doen, maar toch ben ik trots op wat er nu staat!

One reply on “Delta Lloyd”

Comments are closed.