Webstandaarden verkeerd begrepen

Verdedigers van webstandaarden houden ervan om hun blik op het web in handige lijstjes te gieten. Het grote nadeel van deze lijstjes is dat ze regelmatig een zwart-wit stelling poneren en iedere nuance missen. Al eerder had ik ruzie met een Zweed die het geldige HTML-element noscript wilde afschaffen. Nu stuit op een andere wannabee-goeroe die met zijn 9 Ways to Misunderstand Web Standards de bocht te fel afsnijdt. Drie van zijn negen opmerkingen behoeven ernstige nuancering:

Misunderstanding #1: “We Need Separate Print Pages”

Philipp Lenssen betoogt hier dat we de mogelijkheid van CSS van een aparte print stylesheet moeten benutten. Gelul, IMHO. Veel gebruikers verwachten dat – als ze op print drukken – de pagina zoals zij die zien, uit de printer komt rollen. Ik pleit er daarom voor om juist geen aparte print stylesheet op te nemen. Gebruikt de bezoeker de print button van de browser dan krijgt hij gewoon de pagina zoals hij die ziet. Gebruikt hij de custom print button in de website, dan krijgt hij een aparte, geoptimaliseerde printpagina.

Misunderstanding #2: “We Need an Alternative Mobile Web on Top of the Existing Desktop Web”

Hier gaat Lenssen te eenvoudig aan het feit voorbij dat de gemiddelde downloadsnelheid van een mobieltje aanzienlijk langzamer is dan die van de PC thuis. Natuurlijk is het een mooi ideaal om dezelfde content op te sturen onafhankelijk van het device, maar als ik een HTML-pagina naar een mobieltje stuur, wil ik die zo compact mogelijk en geoptimaliseerd hebben.

Misunderstanding #9: “CSS Hacks Are Always Superior”

Natuurlijk heeft Lenssen gelijk dat je voorzichtig met CSS-hacks moet omspringen, maar waarom hij alleen ‘gewone’ hacks laat zien en conditional comments (die enkele van zijn argumenten onderuit halen) negeert, is mij onduidelijk.

Mocht je in 2006 nog nooit van webstandaarden gehoord hebben, dan kan 9 Ways to Misunderstand Web Standards wellicht een eye-opener voor je zijn. Maar een beetje serieuze ontwikkelaar mist in dit artikel de genuanceerde en afstandelijke blik die Andy Budd bijvoorbeeld liet zien in zijn superieure presentatie over standaarden.