Over ELIA

ELIA staat voor Ecologisch Leef Initiatief Amsterdam. Vereniging ELIA is opgericht op 3 juni 2013, met als doel bij te dragen aan de realisatie van sociaal-ecologische leef-initiatieven in en rondom de regio Amsterdam. Dit doen wij door het creëren van een netwerk waarin geïnteresseerden samen kunnen werken aan de realisatie van zulke initiatieven.

Met ‘sociaal-ecologische leef-initiatieven’ doelen wij op initiatieven die streven naar een manier van wonen en werken die zowel ecologisch (i.e. milieuvriendelijk) als sociaal(i.e.
solidair) verantwoord is. Wij zijn hierbij niet gebonden aan enige politieke of religieuze overtuiging of bestaande organisaties. Ook schrijven wij niet voor welke initiatieven wel of niet sociaalecologisch ‘genoeg’ zijn – het gaat er om dat betrokkenen streven naar dat wat zij ervaren als een meer natuurlijke en solidaire manier van samenleven.

ELIA organiseert ontmoetingen tussen mensen die geïnteresseerd zijn in het realiseren van sociaal-ecologische initiatieven. Hiermee willen wij mensen inspireren en stimuleren tot het ontwikkelen van eigen projecten en tot het aangaan van samenwerkingsverbanden.

Om dergelijke ontmoetingen mogelijk te maken, willen wij in de komende jaren een virtueel netwerk ontwikkelen, invullen en onderhouden voor communicatie, samenwerking, onderzoek en kennisverspreiding over en voor sociaal-ecologische leefinitiatieven.

 

Focusproject: Ecowijk Ekosofia

Samen met haar leden kiest ELIA periodiek een focusproject, waarop de inspanningen zich concentreren. Hiermee willen wij bijdragen aan de levensvatbaarheid van een concreet sociaal-ecologisch leefinitiatief door middel van vooronderzoek, het faciliteren van bijeenkomsten en het aanbieden van expertise vanuit het ELIA-netwerk.

Het huidige focusproject van ELIA draagt de werktitel ‘Ecowijk Ekosofia’. Dit project is geïnspireerd door het gelijknamige open-source planologisch model voor een ecowijk gericht op de grens tussen stad en platteland, en integreert wonen, logisch-/dynamische-bio landbouw en permacultuur, en kleine creatieve ondernemers.  Stichting Ekosofia is verantwoordelijk voor het doorontwikkelen en verspreiden van dit concept.

ELIA verkent wat de mogelijkheden zijn om dit droomontwerp te laten landen op aarde. Hiermee is ELIA een formele voortzetting van de Projectgroep Ekosofia Amsterdam, die van 2009 tot eind 2012 actief was. ELIA is voortgekomen vanuit de gevoelde noodzaak voor een aparte vereniging die naast Stichting Ekosofia kan werken. We zijn niet afhankelijk van deze stichting, maar voelen wel een sterke verbondenheid met Ekosofia.

Bron: Stichting Ekosofia

bron: Stichting Ekosofia

 

Locatie, locatie, locatie.

ELIA zoekt voor haar focusproject een locatie in een straal van circa 10-15 km rondom de stad Amsterdam, bij voorkeur in of nabij de ecologische hoofdstructuur. In de projectgroep Ekosofia heeft in 2010 een stedenbouwkundige een lijst met zeventien potentiële locaties opgesteld die allen de bestemming ‘landbouwgrond’ hadden en nog vrij waren van definitieve plannen. We zoeken binnen en buiten deze zeventien locaties naar minimaal 25 hectare vrij te maken grond. Momenteel is er een actieve werkgroep die bezig is met het concretiseren van potentiële locaties.

Visiedocument

Meer achtergronden van ons initiatief lees je in ons visiedocument (PDF, 1,1 MB).