Visiedocument ELIA online!

Ons visiedocument is online! Je kunt het hier lezen.  Dit document is een uitgebreid visitekaartje. Het vertelt wie we zijn, wat we willen en hoe we gekomen zijn waar we nu staan.  Ons visiedocument is primair bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor sociaal en ecologisch wonen, leven en werken in en rondom de regio Amsterdam. En ook voor alle overheden, maatschappelijke organisaties en personen die daar op de een of andere manier aan mee willen doen.

Het is ook bedoeld voor onszelf. Als vastlegging van waar we nu staan, zodat we later gedocumenteerd terug kunnen kijken op onze eigen ontwikkelingsweg. Die weg begon vier jaar geleden met de start van de projectgroep Ekosofia. In die vier jaren hebben we veel mensen zien komen en weer zien gaan. We hebben geleerd dat een ambitieus ecowijkproject een aanzienlijke  aanlooptijd kent en dat je over een lange adem moet beschikken om succesvol te zijn.

Die leerzame ervaring ligt aan de basis van de dubbele doelstelling van ELIA. Aan de ene kant willen we groepen als de onze een permanent ondersteunings- en kennisplatform bieden. Maar ook willen we direct al de handen uit de mouwen steken en de krachten bundelen in praktische focusprojecten.

Vereniging ELIA kiest daarom om de zoveel tijd een nieuw focusproject waarop alle inspanningen zich concentreren. Op dit moment is dit focusproject de ecowijk Ekosofia, waarover dit document veel informatie biedt.  Daarbij realiseren we ons dat grote dromen onmisbaar zijn, maar ook dat ze in kleine stappen worden gerealiseerd. Allebei – droom en daad – zullen we met ELIA ondersteunen.

Dit visiedocument is niet ‘af’. Het is een levend visiedocument en bedoeld om samen met onze leden al-doende-lerende verder te ontwikkelen. Het  biedt een aanpasbaar ‘kompas’ dat richting geeft aan de acties van ELIA en haar actieve leden in de diverse fasen van haar ontwikkeling.

Groot heeft Klein nodig om te kunnen ontkiemen.

Klein heeft Groot nodig om zichzelf te kennen

en de goede kant op te groeien.

Lid worden? Je kunt je aanmelden via www.eliadam.nl/aanmelden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *