Home

Vereniging ELIA is opgericht op 3 juni 2013, met als doel bij te dragen aan de realisatie van sociaal-ecologische leefinitiatieven in de buurt van Amsterdam. Dit doet zij door het creëren van een netwerk waarin geïnteresseerden samen kunnen werken aan de realisatie van zulke projecten. De leden van ELIA kiezen periodiek een focusproject, waarop de inspanningen zich concentreren.

Het huidige focusproject van ELIA draagt de werktitel ‘Ekosofia Ekodorp Amsterdam’. ‘Ekosofia’ is de naam van een open-source ontwerp voor een ecodorp (ontwikkeld door Stichting Ekosofia). ELIA verkent wat de mogelijkheden zijn om dit droomontwerp te laten landen op aarde. Hiermee is ELIA een formele voortzetting van de Projectgroep Ekosofia Amsterdam, die van 2009 tot eind 2012 informeel actief was.

Op dit moment verkent ELIA geschikte locaties voor een ecodorp in de buurt van Amsterdam. Tegelijkertijd zijn we bezig met de afronding van een visiedocument voor overheden, geïnteresseerden en andere betrokkenen. ELIA telt omstreeks 12 actieve deelnemers en vele tientallen supporters, een netwerk dat wij de komende jaren hopen uit te breiden.

Meer informatie vindt u op onze informatiepagina.