All posts by Flor

Ecovillage Design Education in Holland!

Gaia10Yrs_CertifiedBy_LogoThis year in August and October The Netherlands is hosting its first Ecovillage Design Education course.

The ‘Ecovillage Design Education’ (EDE) is a program that was developed by the Global Ecovillage Network and Gaia Education. The EDE Course is the result of years of collaboration with educators all around the world. The training is designed for anyone who wants to work on sustainability education, sustainable development and transition activities.

ELIA member Dr. Flor Avelino will contribute to the theory module of the EDE course in October on behalf of the Transition Academy and the Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT), with the following two workshops on the 20th of October:

09:00 – 12:30  – Introduction to Sustainability Transition Theory

Sustainability transitions are processes of fundamental transformation towards more sustainable and resilient societies. This workshop gives insight into the basic principles of transition theory, based on interdisciplinary transition research. We use the concepts of complexity and co-evolution to understand how innovations emerge, grow and contribute to societal, systemicchange (i.e. transitions). Participants will exercise with the Multi-Level Perspective (MLP) as a tool to analyse transition dynamics in their own context.

15:00 – 18:00 – Power and Empowerment in Transition

Transitions towards more sustainable and resilient societies require human power and empowerment. This workshop dives into the dynamics of power and empowerment in the context of societal change and sustainability transitions. Insights on power and empowerment are based on social and political theory and psychology studies on intrinsic motivation. Through a POwer-IN-Transition (POINT) exercise, participant are challenged to identify their own power potentials.

For more information and to sign up, take a look at the Ecovillage Design Education website

Ecodorp Bergen

Juni 2015, Door Flor Avelino

Zaterdag 30 mei 2015 vierde Ecodorp Bergen haar 2e verjaardag. Op 16 mei 2013 wist een groep van 7 mensen de openbare bieding te winnen op het voormalige vliegveld cq mobilisatie complex in Bergen. Het betreft 15 hectare land op een bijzonder mooie locatie, 50 km boven Amsterdam en 6 km vanaf de kust (Bergen aan Zee).

Er bestaan in Nederland vele ecodorpinitiatieven (voor een overzicht, zie de website van het Nederlandse Ecodorpen Netwerk en/of de website van Omslag). Ecodorp Bergen is het eerste Nederlandse initiatief dat officieel erkend wordt door het Global Ecovillage Network (GEN). Het streven is dat er op den duur een diverse groep van ongeveer 80 mensen zal wonen op een zoveel mogelijk zelfvoorzienende wijze.

Ecodorp Bergen a

Bij mijn eerste bezoek aan Ecodorp Bergen, werd ik meteen betoverd door de mooie plek en het bijzonder verhaal er achter. Het terrein waar het ecodorp geboren wordt, betreft een voormalig militaire “mobiliteitscomplex” (MOB-terrein) dat in 1939 werd aangelegd en tijdens de oorlog door de Duitsers werd gebruikt. In 1944 werd het terrein verwoest; alleen de originele platforms bleven bewaard. Deze historie is vandaag de dag bedekt met een onvoorstelbare groene oasis van bomen, omringd door uitstrekkende groene weiden.

Ecodorp Bergen 2014 (2)

Ecodorp Bergen heeft dit prachtige stuk land kunnen kopen voor een betaalbare prijs (voor meer geschiedenis over Ecodopr Bergen, zie: www.ecodorpbergen.nl). Dit is op zich zelf een wonder, gezien het feit dat het bemachtigen van betaalbaar land een van de grootste uitdagingen is voor ecodorp-initiatieven, zeker in de buurt van verstedelijkte gebieden.

Hoewel de aankoop van de grond zelf betaalbaar was, kleeft er een zeer kostbare voorwaarde aan, namelijk de sanering en herinrichting van het gebied. Het terrein is verhard met 4 hectare beton, dat de aarde al meer dan 65 jaar af dekt.

Help Ecodorp Bergen mee de aarde te bevrijden! Alle sympathisanten kunnen Ecodorp Bergen helpen bij het verwezenlijk van deze realistisch idealistische droom:

  • Adopteer een vierkante meter. Het verwijderen kost omgerekend 5 euro per vierkante meter. Info: http://www.ecodorpbergen.nl/adopteer-vierkante-meter/
  • Vriend worden. Nieuwsbrief ontvangen en uitgenodigd worden voor diverse activiteiten in Ecodorp Bergen? Voor een bijdrage van minimaal € 10,- per kalenderjaar kun je het Ecodorp vriendelijk ondersteunen. Info: http://www.ecodorpbergen.nl/vriendworden/
  • Meewerkdagen. Vrijwilligers die mee willen werken aan allerhande projecten, kunnen tijdens de meewerkdagen kennis maken met het terrein en de bewoners en ervaren hoe het is om een community samen te leven en werken. Info:
    http://www.ecodorpbergen.nl/vriendworden/
  • Certificaten. Ten behoeve van de sanering en de herinrichting van het terrein 1e fase zal de Ecodorp Steunstichting certificaten van € 500,- nominaal uitgeven voor maximaal € 300.000,- met een looptijd van 5-10 jaar. Het betreft dus een soort lening, inclusief rente. Je kunt je ook als groep inschrijven voor 2 of meer certificaten. Wees er snel bij want deze actie loopt tot augustus. Info: http://www.ecodorpbergen.nl/certificaten/

Ecodorp Bergen 2014 (1)

Ecodorp Bergen b

Ecodorp Bergen, Ecodorpenfestival, 25 Augustus 2013

ELIA Excursie: Rondleiding GWL-terrein Amsterdam

Wanneer:  Zondag 8 juni 10:30 – 12:30 (kan iets uitlopen) + achteraf samen lunchen en napraten (optioneel)

Waar:  Verzamelen om 10:30 bij de Watertoren, op het Watertorenplein (ter hoogte van de eindhalte “Westerpark” van lijn 10 het terrein op)

Aanmelden via fred@eliadam.nl tot 3 juni 2014.  Het aantal plaatsen is beperkt – wie zich als eerste inschrijft krijgt voorrang!

Het GWL-terrein in Amsterdam is een van Nederlands eerste duurzame wijken. In de statistieken van de Gemeente Amsterdam staat de wijk elk jaar weer bovenaan de lijst als een van de wijken in de stad waar de bewonerstevredenheid en de geluksbeleving het hoogst zijn. Internationaal wordt het GWL terrein geprezen als een van “Europe’s Vibrant New Low Car(bon) Communities” en “sustainable urban practice“.

We krijgen een rondleiding van Ineke Hartman, bewoner op het GWL-terrein en ondermeer actief in de nutstuinvereniging. Onderwerpen die tijdens de rondleiding aan bod kunnen komen zijn architectuur, het ecologische karakter, betrokkenheid van bewoners bij de wijk,  nutstuinen en fruitbomen op het terrein.

Na afloop gaan we samen lunchen om verder te praten (optioneel). Afhankelijk van het weer gaan we ergens picknicken (potluck), of ergens een hapje eten (kosten voor eigen rekening).

Kologo-eliadam-vertsten:

  • Gratis voor betalende ELIA-leden. Voor meer informatie over lidmaatschap, en om je aan te melden als lid, zie: http://eliadam.nl/leden-partners/. Het is ook mogelijk om op de dag zelf lid te worden. Zorg er dan wel voor dat je contant de ledencontributie meeneemt (= 50€ per jaar – 35€ voor minima, 65€ voor wie extra wil en kan geven)
  • Voor niet-leden: DANA = Wat jij het waard vindt. Gelieve contant kleingeld mee te nemen.

Visiedocument ELIA online!

Ons visiedocument is online! Je kunt het hier lezen.  Dit document is een uitgebreid visitekaartje. Het vertelt wie we zijn, wat we willen en hoe we gekomen zijn waar we nu staan.  Ons visiedocument is primair bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor sociaal en ecologisch wonen, leven en werken in en rondom de regio Amsterdam. En ook voor alle overheden, maatschappelijke organisaties en personen die daar op de een of andere manier aan mee willen doen.

Het is ook bedoeld voor onszelf. Als vastlegging van waar we nu staan, zodat we later gedocumenteerd terug kunnen kijken op onze eigen ontwikkelingsweg. Die weg begon vier jaar geleden met de start van de projectgroep Ekosofia. In die vier jaren hebben we veel mensen zien komen en weer zien gaan. We hebben geleerd dat een ambitieus ecowijkproject een aanzienlijke  aanlooptijd kent en dat je over een lange adem moet beschikken om succesvol te zijn.

Die leerzame ervaring ligt aan de basis van de dubbele doelstelling van ELIA. Aan de ene kant willen we groepen als de onze een permanent ondersteunings- en kennisplatform bieden. Maar ook willen we direct al de handen uit de mouwen steken en de krachten bundelen in praktische focusprojecten.

Vereniging ELIA kiest daarom om de zoveel tijd een nieuw focusproject waarop alle inspanningen zich concentreren. Op dit moment is dit focusproject de ecowijk Ekosofia, waarover dit document veel informatie biedt.  Daarbij realiseren we ons dat grote dromen onmisbaar zijn, maar ook dat ze in kleine stappen worden gerealiseerd. Allebei – droom en daad – zullen we met ELIA ondersteunen.

Dit visiedocument is niet ‘af’. Het is een levend visiedocument en bedoeld om samen met onze leden al-doende-lerende verder te ontwikkelen. Het  biedt een aanpasbaar ‘kompas’ dat richting geeft aan de acties van ELIA en haar actieve leden in de diverse fasen van haar ontwikkeling.

Groot heeft Klein nodig om te kunnen ontkiemen.

Klein heeft Groot nodig om zichzelf te kennen

en de goede kant op te groeien.

Lid worden? Je kunt je aanmelden via www.eliadam.nl/aanmelden.